Проводиться відбір виконавця земельних торгів з продажі права оренди 2 (двох) земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Коломацької селищної ради Коломацького району Харківської області.

Коломацька селищна рада, Коломацького району, Харківської області (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно рішень № 18, № 19 від 14.09.2018 року X сесії, VIII скликання, Коломацької селищної ради, Коломацького району, Харківської області проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди 2 (двох) земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Коломацької селищної ради Коломацького району  Харківської області.

1. Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки і агрохімічного паспорта земельної ділянки) та фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: вартість виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та агрохімічного паспорту земельної ділянки, опит з проведення земельних торгів за 2017-2018 роки, а також термін виконання згаданих робіт;

2. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією щодо вартості виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки, агрохімічного паспорту земельної ділянки, та терміну виконання таких робіт, переліком проведених торгів за 2017-2018 роки з переліком земельних ділянок, право власності чи право оренди на які продано на земельних торгах  з зазначенням стартової ціни лоту, ціни продажу лоту, відсотка на який збільшилась ціна продажу, дати проведення торгів.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

3. Перелік підтвердних документів, які подаються на відбір виконавців:

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про претендента (за формою згідно з додатком 2);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у складі учасника за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів). 

В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та агрохімічного паспорта земельних ділянок відповідно до додатку 3.

Суб’єкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів  можуть подавати  пропозиції на відбір виконавця торгів

до 1200  год. 24.10.2018 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 63100, Україна, Харківська область,смт. Коломак, вул. Гетьмана Івана Мазепи, 2.

Контактні телефони: телефон для довідок:  (05766)  56-3-42.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Центральна влада

Силові структури

Місцева влада

Корисна інформація

Історія краю. Мазепа

Контакти

https://opusiptv.com/ - SEO -

istanbul avukat