ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ЩОДО ОБЄДНАННЯ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

ЗАКОНОДАВЧІ НОВАЦІЇ ЩОДО ОБЄДНАННЯ ТЕРІТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Верховна Рада на засіданні в четвер 9 лютого 2017 року підтримала закон №4772 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо добровільного приєднання територіальних громад)».

Рада доповнила Закон України «Про добровільне об’єднання громад» розділом II (прима) «Порядок добровільного приєднання до об’єднаних територіальних громад». Згідно з цим розділом, право добровільного приєднатися до об’єднаної громади має суміжна сільська або селищна громада, яка у відповідності з перспективним планом формування територій обласних громад належить до цієї об’єднаної територіальної громади.

Сільський або селищний голова забезпечує вивчення пропозиції про ініціювання добровільного приєднання і 30-денне громадське обговорення цього питання, після чого направляє його до відповідної ради. Після рішення місцевої ради про приєднання сільський або селищний голова надсилає пропозицію до сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, до якої має намір приєднатися. Ця рада розглядає пропозицію і приймає рішення про згоду або відмову.

У законі прописаний порядок підготовки проекту рішення про добровільне приєднання, а також особливості припинення повноважень сільських, селищних рад та голів територіальної громади, яка приєдналася до об’єднаної територіальної громади.

Статю 9 Закону України «Про добровільне об’єднання громад» доповнено нормою про те, що Кабінет Міністрів України може визнати об’єднану громаду здатною, якщо кількість населення такої громади становить не менше половини кількості населення територіальних громад, які мали увійти до складу такої громади у відповідності з перспективним планом.

Якщо рада об’єднаної територіальної громади відмовила у добровільному приєднанні до неї іншої громади, Кабінет Міністрів України може скасувати рішення про визнання такої об’єднаної територіальної громади здатної.

Загалом спрощується процедура добровільного об’єднання територіальних громад, надається право громадам за спрощеною процедурою приєднуватися до вже створеної об’єднаної громади. Закон сприятиме формуванню справді спроможних громад, відповідно до затверджених Перспективних планів без порушення Методики формування таких громад.

Отже, визначено параметри, після досягнення яких новостворена територіальна громада може вважатись спроможною. Така громад повинна бути створена навколо центру, визначеного Перспективним планом формування територій громад області, і в ній повинно проживати не менше половини мешканців від кількості, передбаченої Перспективним планом. Кожна наступна територіальна громада об’єднується з цією громадою за спрощеними процедурами. Також в приєднаних територіальних громадах проводяться вибори депутатів ради об’єднаної громади, у той час, як вибори голови об’єднаної громади не проводяться. Таким чином, у раді новоствореної громади будуть представники від усіх територій.

Також 09 лютого 2017 року було підтримано законопроект № 4742 та прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо статусу старости села, селища)».

Законом, зокрема, передбачено:

– закріплення принципу, згідно з яким посада старости запроваджується в селах, селищах, які увійшли до складу об’єднаної територіальної громади (крім сіл, селищ, які визначені адміністративним центром об’єднаної громади). При цьому, з метою визначення просторових меж діяльності старости пропонується ввести в чинне законодавство України поняття «старостинський округ», межі якого визначаються сільською, селищною, міською радою об’єднаної громади з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою. Відповідні зміни запропоновані і щодо Закону України «Про місцеві вибори», які передбачають, що єдиний одномандатний виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного села, селища (сіл, селищ),  розташованого на території відповідного старостинського округу;

– запровадження повсюдності інституту старост в межах об’єднаної територіальної громади є важливою гарантією захисту прав та інтересів жителів всіх сіл та селищ, що перебувають на її території;

– визначення періодичності та порядку звітування старости про свою роботу;

– поширення на старосту гарантій діяльності депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус депутатів місцевих рад;

– встановлення підстав та порядку дострокового припинення повноважень старости;

– поширення на старост положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині звільнення від проведення спеціальної перевірки;

– врегулювання питань статусу старости як посадової особи місцевого самоврядування.

Також Законом закріплюються повноважень старости:

– представлення інтересів жителів відповідного села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

– сприяння жителям відповідного села, селища у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

– участь в організації виконання рішень сільської, селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського, селищного, міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

– участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності,  розташованих на території відповідного старостинського округу;

– участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного села, селища та інформує сільського, селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, селищної, міської ради про його результати;

– сприяння утворенню та діяльності органів самоорганізації населення,  організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному селі, селищі;

Реалізація норм прийнятих законів сприятиме прискоренню процесу формування спроможних територіальних громад, підвищенню ефективності діяльності їх органів щодо соціально-економічного та культурного розвитку територій, на яких створені об’єднані територіальні громади, вирішенню питань гарантій діяльності старост, що виникають у зв’язку з їх обранням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Центральна влада

Силові органи

Місцева влада

Корисна інформація

Історія краю. Мазепа

Контакти

https://opusiptv.com/ - SEO